Khuyến mãi Khuyến mãi
DANH MỤC SẢN PHẨM

Mô tả nhóm sản phẩm

Cáp viễn thông

CÁP QUANG 4FO/1MET (CẮT ÍT NHẤT 500M) VAT+10%

4.000₫
Test

CÁP VIỄN THÔNG LIỀN NGUỒN 4TIM 300M ĐỒNG 100% (CÓ CÁP GÂN,CHUYÊN DÙNG ĐI NGOÀI TRỜI,CAMERA)

1.770.000₫
Test

CÁP VIỄN THÔNG 4 TIM 500M ĐỒNG 100% 7 TIM NHỎ DÂY ĐEN (CÓ CÁP GÂN,CHUYÊN DÙNG ĐI NGOÀI TRỜI,CAMERA)

1.480.000₫
Test

CÁP VIỄN THÔNG 4 TIM 500M ĐỒNG 100% 1 TIM,CỨNG DÂY ĐEN (CÓ CÁP GÂN,CHUYÊN DÙNG ĐI NGOÀI TRỜI,CAMERA)

1.350.000₫
Test

CÁP VIỄN THÔNG 2 TIM 500M ĐỒNG 100% 1 SỢI CỨNG DÂY ĐEN (CÓ CÁP GÂN,CHUYÊN DÙNG ĐI NGOÀI TRỜI,CAMERA)

900.000₫
Test

CÁP VIỄN THÔNG 2 TIM 500M ĐỒNG 100% 7 SỢI NHỎ DÂY ĐEN (CÓ CÁP GÂN,CHUYÊN DÙNG ĐI NGOÀI TRỜI,CAMERA)

900.000₫
Test

CÁP QUANG 2FO (CUỘN 1KM) VAT+10%

1.380.000₫
Test

Sản phẩm đã xem