Khuyến mãi Khuyến mãi
DANH MỤC SẢN PHẨM

Mô tả nhóm sản phẩm

Đèn năng lượng mặt trời

Tấm Pin NLMT Himedia cho camera 40W/14AH 12V dùng 24h

1.450.000₫
12T

ĐÈN NLMT ĐÈN ĐƯỜNG ZL98 400W PRO VAT+10%

2.320.000₫
24T

ĐÈN NLMT ĐÈN ĐƯỜNG ZL-Z150 150W VAT+10%

1.550.000₫
24T

ĐÈN ĐƯỜNG NLMT CHIP COB 150W

2.430.000₫
24T

ĐÈN ĐƯỜNG NLMT JD LIGHT 300W 6 BÓNG 36.000mah

1.400.000₫
12T

ĐÈN ĐƯỜNG NLMT THE SAME 300W 48.000mah (Rất sáng)

1.650.000₫
24T

Đèn Pha NLMT FD LIGHT 300W 4 BÓNG 48.000mah

1.470.000₫
24T

Đèn Pha JINDAN JD8500L 60.000mah NLMT 500W

1.890.000₫
24T

Đèn Pha NLMT JINDAN 300W JD8300L 60.000mah CHƯA VAT, LẤY +10%

1.350.000₫
24T

Đèn Pha NLMT JINDAN JD8200L 200W 40.000mah

1.250.000₫
24T

Đèn Pha NLMT HIMEDIA/FD LIGHT 200W 36.000mah

1.100.000₫
24T

Đèn Pha JINDAN JD8800L 60.000mah NLMT 100W/4B

1.130.000₫
24T

Sản phẩm đã xem