Khuyến mãi Khuyến mãi
DANH MỤC SẢN PHẨM

Mô tả nhóm sản phẩm

Đầu Thu KBVISION

ĐẦU THU KB VISION KX-CAI7216H1 16 KÊNH (2HDD) VAT

2.450.000₫
24T

ĐẦU THU KB VISION KX-C4K8232SN2 (32KÊNH,2HDD)

3.300.000₫
24T

ĐẦU THU KB VISION KX-4K8432N2 32 KÊNH IP

Liên hệ
24T

ĐẦU THU KB VISION KX-C4K8216SN2 (16KÊNH,2HDD)

3.300.000₫
24T

ĐẦU THU CAMERA KB VISION 4K-8116SN2 16 KÊNH IP

2.290.000₫
24T

ĐẦU THU KB VISION KX-4K8108SN2 8 KÊNH IP

1.990.000₫
24T

ĐẦU THU KB VISION KX-4K8104SN2 4 KÊNH IP

1.600.000₫
24T

ĐẦU THU KB VISION KX-8128N2 8 KÊNH IP

990.000₫
24T

ĐẦU THU KB VISION KX-8124N2 4 KÊNH IP

880.000₫
24T

ĐẦU THU KB VISION KX-DAI8232H3 32 KÊNH ANALOG (2HDD)

6.680.000₫
24T

ĐẦU THU CAMERA KB VISION KX-DAI8116H3 16 KÊNH

3.120.000₫
24T

ĐẦU THU KB VISION KX-CAI8108H3 8 KÊNH

1.750.000₫
24T

Sản phẩm đã xem