Khuyến mãi Khuyến mãi
DANH MỤC SẢN PHẨM

Mô tả nhóm sản phẩm

HDD camera

HDD WESTERN 8TB PURPLE CHÍNH HÃNG VAT

5.030.000₫
36t

HDD WESTERN 10TB PURX SATA3,64M (CHUYÊN CAMERA) CHÍNH HÃNG WESTERN VIỆT NAM

6.750.000₫
24T

HDD WESTERN 6TB PURX SATA3,64M (CHUYÊN CAMERA) CHÍNH HÃNG WESTERN VIỆT NAM

3.570.000₫
36t

HDD WESTERN 4TB PURX SATA3,64M (CHUYÊN CAMERA) CHÍNH HÃNG WESTERN VIỆT NAM

2.320.000₫
36t

HDD WESTERN 3TB PURX SATA3,64M (CHUYÊN CAMERA) CHÍNH HÃNG WESTERN VIỆT NAM

2.200.000₫
36t

HDD WESTERN 2TB PURX SATA3,64M (CHUYÊN CAMERA) CHÍNH HÃNG

1.440.000₫
36t

HDD WESTERN 1TB PURXPLE TÍM CHÍNH HÃNG VAT

1.070.000₫
36t

HDD SEAGATE SKYHAWK AI 10TB CHÍNH HÃNG VAT

6.930.000₫
36t

HDD SEAGATE SKYHAWK AI 8TB CHÍNH HÃNG VAT

5.170.000₫
36t

HDD SEAGATE SKYHAWK 6TB CHÍNH HÃNG VAT

3.620.000₫
24T

HDD SEAGATE SKYHAWK 4TB CHÍNH HÃNG VAT

2.300.000₫
36t

HDD SEAGATE SKYHAWK 3TB CHÍNH HÃNG VAT

2.150.000₫
36t

Sản phẩm đã xem