Khuyến mãi Khuyến mãi
DANH MỤC SẢN PHẨM

Mô tả nhóm sản phẩm

Đầu Thu HIKVISION

ĐẦU THU HIK VISION DS-7716NXI-K4 16 KÊNH IP (4 HDD)

Liên hệ
24T

ĐẦU THU CAMERA HIKVISION DS-9664NI-I8

Liên hệ
24T

ĐẦU THU HIK VISION DS-7204HUHI-K1/E (S) 4 KÊNH 8.0

1.800.000₫
24T

ĐẦU THU HIK VISION DS-7632NXI-K2 32 KÊNH IP (02 HDD) VAT

5.400.000₫
24T

ĐẦU THU CAMERA HIKVISION DS-7616NXI-K2 VAT

3.500.000₫
24T

ĐẦU THU HIK VISION DS-7616NXI-K1 16 KÊNH IP (01 HDD) VAT

2.200.000₫
24T

ĐẦU THU HIK VISION DS-7608NI-K1/7608NXI-K1 VAT

1.800.000₫
24T

ĐẦU THU HIK VISION DS-7604NI-K1/7604NXI-K1 VAT

1.650.000₫
24T

ĐẦU THU HIK VISION DS-7108NI-Q1/M IP 8 kênh sắt

1.200.000₫
24T

ĐẦU THU HIKVISION DS-7104NI-Q1/M IP 4 kênh Sắt

1.050.000₫
24T

ĐẦU THU CAMERA HIK VISION DS-7216HGHI-M1 16 KÊNH H265+ VAT

2.050.000₫
24T

ĐẦU THU HIK VISION IDS-7216HQHI-M1/E 16 KÊNH

3.300.000₫
24T

Sản phẩm đã xem