Khuyến mãi Khuyến mãi
DANH MỤC SẢN PHẨM

Mô tả nhóm sản phẩm

Đầu Thu HIKVISION

ĐẦU THU CAMERA HIKVISION DS-9664NI-I8

Liên hệ
24T

ĐẦU THU HIK VISION DS-7204HUHI-K1/E (S) 4 KÊNH 8.0

1.800.000₫
24T

ĐẦU THU HIK VISION DS-7632NXI-K2 32 KÊNH IP (02 HDD)

4.900.000₫
24T

ĐẦU THU CAMERA HIKVISION DS-7616NXI-K2 VAT

3.100.000₫
24T

ĐẦU THU CAMERA HIK VISION DS-7616NI-K1 16 KÊNH IP (01 HDD)

1.950.000₫
24T

ĐẦU THU HIK VISION DS-7608NI-K1

1.700.000₫
24T

ĐẦU THU HIK VISION DS-7604NI-K1

1.600.000₫
24T

ĐẦU THU HIK VISION DS-7108NI-Q1/M IP 8 kênh sắt

1.150.000₫
24T

ĐẦU THU HIKVISION DS-7104NI-Q1/M IP 4 kênh Sắt

Liên hệ
24T

ĐẦU THU CAMERA HIK VISION DS-7216HGHI-K1 16 KÊNH H265+

1.790.000₫
24T

ĐẦU THU HIK VISION DS-7216HQHI-M1/S 16 KÊNH 2.0 SẮT

2.650.000₫
24T

ĐẦU THU HIK VISION DS-7208HQHI-M1/S 8 KÊNH 2.0 SẮT

Liên hệ
24T

Sản phẩm đã xem