Khuyến mãi Khuyến mãi
DANH MỤC SẢN PHẨM

Mô tả nhóm sản phẩm

Thùng 305M

CÁP MẠNG STS 6E UTP NGOÀI TRỜI COPPER STS-PE-CAT6OBC-ST (CÓ CƯỜNG LỰC) VAT

3.100.000₫
Test

Cáp mạng ngoài trời KADITA 5E UTP CƯỜNG LỰC COPER 305M VAT

1.650.000₫
Test

Cáp mạng Liền nguồn KADITA 5E+2C FTP CƯỜNG LỰC COPPER 305M VAT

2.400.000₫
Test

Cáp mạng Liền nguồn GOLDEN JAPAN 5E+2C FTP 305M

1.840.000₫
Test

Cáp Mạng Ngoài Trời GOLDEN JAPAN 5E FTP CCA 305M

1.840.000₫
Test

Cáp Mạng LS 6E UTP Copper 305M VAT

2.650.000₫
Test

Cáp Mạng LS 5E UTP Copper 305M VAT

1.870.000₫
Test

CÁP MẠNG STS 6E UTP NGOÀI TRỜI STS-PE-CAT6OBC VAT

2.410.000₫
Test

Cáp Mạng STS 6E FTP CCA 305M VAT

1.100.000₫
Test

Cáp Mạng STS 6E UTP CCA 305M VAT

930.000₫
Test

CÁP MẠNG STS 5E UTP NGOÀI TRỜI COPPER 24AWG CAT5EOBC 305M VAT

1.950.000₫
Test

CÁP MẠNG STS 5E FTP CCA 305M VAT

870.000₫
Test

Sản phẩm đã xem