Khuyến mãi Khuyến mãi
DANH MỤC SẢN PHẨM

Mô tả nhóm sản phẩm

Seagate Skyhawk

HDD SEAGATE SKYHAWK AI 10TB CHÍNH HÃNG VAT

6.930.000₫
36t

HDD SEAGATE SKYHAWK AI 8TB CHÍNH HÃNG VAT

5.170.000₫
36t

HDD SEAGATE SKYHAWK 6TB CHÍNH HÃNG VAT

3.620.000₫
24T

HDD SEAGATE SKYHAWK 4TB CHÍNH HÃNG VAT

2.300.000₫
36t

HDD SEAGATE SKYHAWK 3TB CHÍNH HÃNG VAT

2.150.000₫
36t

HDD SEAGATE SKYHAWK 2TB CHÍNH HÃNG VAT

1.370.000₫
36t

HDD SEAGATE SKYHAWK 1TB CHÍNH HÃNG VAT

1.050.000₫
36t

Sản phẩm đã xem