Khuyến mãi Khuyến mãi
DANH MỤC SẢN PHẨM

Mô tả nhóm sản phẩm

Seagate Skyhawk

HDD SEAGATE SKYHAWK AI 10TB CHÍNH HÃNG VAT

6.670.000₫
36t

HDD SEAGATE SKYHAWK AI 8TB CHÍNH HÃNG VAT

5.030.000₫
36t

HDD SEAGATE SKYHAWK 6TB CHÍNH HÃNG VAT

3.520.000₫
24T

HDD SEAGATE SKYHAWK 4TB CHÍNH HÃNG VAT

2.250.000₫
36t

HDD SEAGATE SKYHAWK 3TB CHÍNH HÃNG VAT

2.210.000₫
36t

HDD SEAGATE SKYHAWK 2TB CHÍNH HÃNG VAT

1.470.000₫
36t

HDD SEAGATE SKYHAWK 1TB CHÍNH HÃNG VAT

1.270.000₫
36t

Sản phẩm đã xem